• 12/08/2021

Giá mua số lượng nhiều rẻ, nước sạch và uống không bị hôi như một số loại nước bình đồng giá khác. Tuyệt!